HOLUBY.
TRAPIA VÁS?
POM
ôžeme vám !

PONUKA
NA
LIKVIDÁCIU HOLUBOV

 

Ponúkame odchyt a likvidáciu divých holubov (Columba livia). Jedná sa o zdivočenú formu domestikovaného holuba. Nie poštových, okrasných, akrobatických, športových a jatočných holubov.
Podľa platnej legislatívy Holub skalný (Columba livia) nie je chránený vták.
Holuby sú z viacerých hľadísk nežiadúce, nebezpečné a škodlivé vtáky.

1. Poľnohospodárstvo


Ekonomické škody v poľnohospodárstve sú obrovské. Jeden holub vážiaci 500 – 600 g
skonzumuje denne 10 % svojej hmotnosti cca 50 g. Pri množstve 10.000 kusov za rok to
činí 185.500 kg. Či už sa jedná o zrno, kukuricu, slnečnicu, hrach ... Holub je schopný
vyzobávať zasiate morené obilie. Za krmivom je schopný doletieť 50, ba až 80 km.
 Nezanedbateľné škody vznikajú prenosom choroboplodných zárodkov na hospodarské
zvieratá, alebo vtáky.

2. Zdravotníctvo


Veľkým problémom je prenos infekčných a parazitárnych ochorení na ľudí, alebo zvieratá.
Ide o veľmi nebezpečné infekcie – aviárny typ TBC, salmonelóza, kampylobakter, chlamýdie
- ornitóza, kokcídie – toxoplazmóza, plesňové ochorenia, hubovité ochorenia, paramyxoviróza – pseudomor, atď. Vonkajšie a vnútorné parazity nie sú vôbec zanedbateľné.
Predpokladá sa, že asi 30 % alergií u ľudí spôsobujú holuby.

3. Stavebníctvo


Holuby potrebujú na tvorbu vaječnej škrupiny vápnik. Často ho získavajú z omietok budov. Tak isto potrebujú drobné kamienky (grit) do svalového žalúdka na fyziologické tráviace procesy. Tieto kamienky tiež vyzobávajú aj zo stien, zo sôch (pieskovec). Jeden holub vyprodukuje asi 2,50 kg trusu ročne.
Tento trus má veľmi nízke pH. Pôsobí agresívne na kov
(korózia), na drevo (deštrukcia vo vlhkom prostredí). Pôsobí deštruktívne na farby – po určitom čase po kontakte s farbou ostávajú na povrchu neodstranitelné škvrny. Toto spôsobuje poškodzovanie aj historických pamiatok a umeleckých diel.

4. Hygiena


Exkrementy holubov sa vyskytujú na povalách budov v kurióznych rozmeroch. Košický Dóm svätej Alžbety po asi sto rokoch od vyčistenia podkrovných priestorov obsahoval päť metrov vysokú vrstvu holubieho trusu. Trus sa vyskytuje na strechách, na budovách, na balkónoch, uliciach, atď.
Často krát na dne vodných plôch. Trus je zdrojom infekcie, alergie aj zápachu.
V týchto prípadoch sa nedá hovoriť o estetike a kultúrnosti daného prostredia.S nekontrolovaným výskytom holubov majú obrovské starosti mestá, obce, poľnohospodári,
Firmy, zdravotníci, pamiatkári, cirkvi, veterinári, obyvatelia bytov, atď. Je veľmi málo firiem,
ktoré sa zaoberajú riešením tohto problému.Ponúkame záujemcom o riešenie tohto problému
 komplexnú službu – od odchytu až po likvidáciu odpadu.
Všetko v súlade s platnou legislatívou.